Connect with us

אודות

ניוזדסק ישראל נוסד ב 2015 והוא אתר חדשות לכל דבר.

צוות אתר ניוזדסק ישראל מביא בדרך כלל חדשות פרו ישראליות, אבל לא רק.

המטרה שלנו שגולשים רבים ישתמשו בחומרים שלנו ויפיצו אותם למען הסברה ישראלית, ציונית ויהודית בארץ ובעולם.

לניוזדסק מאות אלפי קוראים בכל חודש, בזכות העובדה שאנחנו מביאים לעתים ידיעות שלא תמיד מופיעות בכלי התקשורת בישראל.

ניוז דסק ישראל עושים הסברה ביחד שתפו: